Vážení rodiče,

dovolte, abychom vás požádali o spolupráci v jistě nemilé záležitosti. V poslední době se po Praze, zejména na Hájích před bývalým kinem, v OC Westfield Chodov (hlavně na střeše), ale i v Uhříněvsi pohybuje skupina vesměs nezletilých jedinců. Tato individua jsou nejčastěji z Prahy 11, pohybují se ve skupinách a ohrožují děti a mladistvé. Bohužel již došlo i ke konfrontacím mezi touto skupinou a dětmi z Uhříněvsi. 

Došlo k fyzickému napadení několika žáků naší i druhé základní školy v Uhříněvsi, stejně tak byly některé děti okradeny. Byly jim zcizeny elektronické cigarety, nože a teleskopická tyč!!!

Policie ČR o celé záležitosti ví, městská policie posílila hlídky a my ve škole (i přestože se situace školy přímo netýká) jsme zvýšili informovanost žáků, jak se v případě napadení zachovat.

Prosíme vás proto, abyste věnovali zvýšenou pozornost tomu, kde se vaše děti pohybují mimo dobu vyučování. Není momentálně vhodné, aby děti bez zjevných důvodů (volnočasové aktivity) jezdily samy na Háje či do OC Westfield na Chodově. Dále děti poučte o tom, aby chodily ve skupinkách, vyhýbaly se rizikovým místům. Kromě toho apelujeme na to, abyste měli přehled o tom, co vaše děti nosí při sobě, třeba i ve školních taškách. Zejména zamyslíme-li se nad tím, co bylo těmito pachateli dětem odcizeno!

Děkujeme vám za součinnost a mysleme na to, že jde o děti a jejich zdraví.

Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová

školní metodička prevenceAdresa

Vachkova 630/1
104 00 Praha 10 - Uhříněves

Tel.: +420 267 713 530

©  Základní škola U Obory 2022-2023