Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šablony III pro ZŠ U Obory

22. 7. 2021

foto.png

PROJEKT

Šablony III pro ZŠ U Obory

 

Naše škola získala finanční prostředky na projekt Šablony III pro ZŠ U Obory,
reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018767, jehož cílem je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a podpora vzájemné spolupráce pedagogů ZŠ.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Žáci napříč všemi ročníky mají možnost docházet na doučování v předmětech český jazyk a matematika. Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem.

V rámci projektu na naší škole i nadále působí školní asistent, který poskytuje větší podporu žákům ohroženým školním neúspěchem.

Školní kariérový poradce poskytuje podporu žákům při volbě dalšího vzdělávání.

Během trvání projektu proběhnou na škole 2 projektové dny se zaměřením na polytechnické a environmentální vzdělávání.