Základní škola U Obory

Co se děje ve škole

Nabídky různých organizací

Letní tenisový příměstský kemp. Více informací - zde.

Veselá věda. Více informací - zde

Zápis do 1. ročníku

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2023/24

Vážení rodiče budoucích školáků,

zápis na naší škole bude probíhat ve dnech: 25.4., 26.4. a 27.4.2023 od 14.00 do 18.00

10.4.2023 od 8 hodin bude otevřen rezervační systém, kde si vyberete den a čas, který Vám bude vyhovovat. Rezervační systém bude uzamčen 25.4. ve 12 hodin.

Vybrali jsme pro Vás to nejdůležitější o zápisu ze Školského zákona a z Vyhlášky o základním vzdělávání  - zde

Ve školním roce 2023/24 budeme otevírat 4 první třídy. Kritéria pro přijetí dítěte do naší školy najdete - zde

V případě, že nebude možné přijmout všechny děti, které splní kritérium č.1, proběhne  4.5.2023 losování.

Seznam ulic, které patří do spádové oblasti naší školy, naleznete - zde

Děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad, musí k zápisu znovu přijít.

V 2.polovině března zveřejníme vzory všech tiskopisů, které budete při zápisu vyplňovat a další aktuální informace.

Zápis by měl být pro vás, a zejména pro děti, příjemnou událostí. Skládá se ze dvou částí. Nejdříve proběhne tzv. formální část zápisu. Jedná se vlastně o zahájení správního řízení - podání žádosti, předání  dalších tiskopisů, poučení,  přidělení registračního čísla. Pak následuje druhá část, kdy dítě ukáže paní učitelce, co umí. V žádném případě se nejedná o nějaké zkoušení či testování! Vše se odehrává v příjemné atmosféře a samozřejmě za přítomnosti rodičů.

Dotazy týkající se školní docházky, zápisu či odkladu Vám ráda zodpovím. Své dotazy posílejte na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Ivana Vodičková – ředitelka školy

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

K zápisu / odkladu nezapomeňte

 

Zápis

Žádost o přijetí

Dotaznik zápis

Poučeni zápis správní řízení a GDPR 

 

Odklad

Žádost o odklad

Dotaznik odklad

Poučeni odklad správní řízení GDPR

 

 

 

 

 

Odpoledne pro předškoláky

Základní škola U Obory vás srdečně zve na odpoledne pro předškoláky. Více informací naleznete - zde.

Opatření

Vážení zákonní zástupci,

Zastupitelstvo hl. města Prahy přijalo„ Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-23“.

Znění „Opatření“ najdete na následujících odkazech, popř. (stručně a přehledně) na webu Prahy 22 pod názvem „Balíček finanční úlevy ve školství“. Zde také najdete formuláře žádostí.

Proto uvedeme jen to nejdůležitější:

OPATŘENÍ:

 • č. 1 – stravné (žádáte ředitelku školní jídelny)
 • č. 2 – školné – týká se mateřských školek
 • č. 3 – družiny a kluby – poplatek za družinu – žádost předáte ředitelce školy
 • č. 4 – Fond Solidarity (např. školy v přírodě) - žádost předáte ředitelce školy
 • Nelze žádat zpětně
 • Opatření jsou určená pro osoby s trvalým pobytem na území hl. města Prahy
 • Ředitelka školy přijímá žádosti:
  • v pondělí a ve čtvrtek od 15.30 do 16.30
  • v pondělí, ve středu a v pátek od 7.15 do 7.50
  • v případě, že nemůžete žádost přinést osobně v uvedených termínech, pošlete email (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a domluvíte si náhradní termí

 

Plné znění naleznete - zde.

Žádost o prominutí úplaty - zde.

Žádost o příspěvek z fondu solidaeity - zde.

 Odkaz na MČ Praha 22 - zde.

Okaz na vnitřní směrnici školy - zde.

Mgr. Ivana Vodičková

          ředitelka 

Družina 3.2.

ŠKOLNÍ DRUŽINA 3.2.2023

Vzhledem k nízkému zájmu bude školní družina v době pololetních prázdnin uzavřena.

Dopis rodičům od ŠMP

Vážení rodiče,

dovolte, abychom vás požádali o spolupráci v jistě nemilé záležitosti. V poslední době se po Praze, zejména na Hájích před bývalým kinem, v OC Westfield Chodov (hlavně na střeše), ale i v Uhříněvsi pohybuje skupina vesměs nezletilých jedinců. Tato individua jsou nejčastěji z Prahy 11, pohybují se ve skupinách a ohrožují děti a mladistvé. Bohužel již došlo i ke konfrontacím mezi touto skupinou a dětmi z Uhříněvsi. 

Došlo k fyzickému napadení několika žáků naší i druhé základní školy v Uhříněvsi, stejně tak byly některé děti okradeny. Byly jim zcizeny elektronické cigarety, nože a teleskopická tyč!!!

Policie ČR o celé záležitosti ví, městská policie posílila hlídky a my ve škole (i přestože se situace školy přímo netýká) jsme zvýšili informovanost žáků, jak se v případě napadení zachovat.

Prosíme vás proto, abyste věnovali zvýšenou pozornost tomu, kde se vaše děti pohybují mimo dobu vyučování. Není momentálně vhodné, aby děti bez zjevných důvodů (volnočasové aktivity) jezdily samy na Háje či do OC Westfield na Chodově. Dále děti poučte o tom, aby chodily ve skupinkách, vyhýbaly se rizikovým místům. Kromě toho apelujeme na to, abyste měli přehled o tom, co vaše děti nosí při sobě, třeba i ve školních taškách. Zejména zamyslíme-li se nad tím, co bylo těmito pachateli dětem odcizeno!

Děkujeme vám za součinnost a mysleme na to, že jde o děti a jejich zdraví.

Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová

školní metodička prevenceÚplná základní škola s 1. až 9. postupným ročníkem včetně školní družiny. Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Škola s tebou a pro tebe“.

Spádové oblasti

Do školy chodí především děti z Uhříněvsi. Od VI. třídy se zvyšuje počet dětí ze spádové oblasti: např.Kolovraty, Benice, Pitkovice.  Vzhledem ke kapacitě školy můžeme nyní přijímat jen děti  s trvalým bydlištěm v MČ Praha 22.

Moderní škola

Počet žáků se v posledních letech velmi rychle zvyšuje. V září 2018 byla proto otevřena již druhá přístavba. Školu nyní navštěvuje 700 dětí.

Třídy s velkým počtem žáků jsou rozděleny na výuku cizích jazyků.

Adresa

Vachkova 630/1
104 00 Praha 10 - Uhříněves

Tel.: +420 267 713 530

©  Základní škola U Obory 2022-2023