Základní škola U Obory

Co se děje ve škole

Požadavky na školní rok 2022/2023

Seznam požadavků a informace k nadcházejícímu školnímu roku naleznete - zde.

Zápis do 1. tříd - výsledky

Seznam přijatých dětí naleznete - zde

Co si nezapomenout k zápisu?

Seznam naleznete - zde

Zápis do školy pro ukrajinské žáky / Зарахування до школи українських учнів

Informace naleznete zde / Інформацію можна знайти тут

Informace o provozu ranní družiny

Od pondělí 4.4.2022 bude znovu otevřena ranní družina v modré budově. Příchody na ranní družinu jsou 7:00 - 7:25 hod. Budova se otevře pro všechny v 7:30 hod.

Úplná základní škola s 1. až 9. postupným ročníkem včetně školní družiny. Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Škola s tebou a pro tebe“.

Spádové oblasti

Do školy chodí především děti z Uhříněvsi. Od VI. třídy se zvyšuje počet dětí ze spádové oblasti: např.Kolovraty, Benice, Pitkovice.  Vzhledem ke kapacitě školy můžeme nyní přijímat jen děti  s trvalým bydlištěm v MČ Praha 22.

Moderní škola

Počet žáků se v posledních letech velmi rychle zvyšuje. V září 2018 byla proto otevřena již druhá přístavba. Školu nyní navštěvuje 700 dětí.

Třídy s velkým počtem žáků jsou rozděleny na výuku cizích jazyků.

Adresa

Vachkova 630/1
104 00 Praha 10 - Uhříněves

Tel.: +420 267 713 530

©  Základní škola U Obory 2022
Rychlé odkazy